Kształcimy dzieci przyszłości, które zmieniają świat

Pokazujemy dzieciom świat, z którego można czerpać radość i który można kreować.
Nauczamy w szacunku dla indywidualności każdego dziecka, w oparciu o dziedzictwo środowiska naturalnego
i kultury, dla przyszłej cywilizacji, z miłością do człowieka i świata.

Dziedzictwo
Dziedzictwo
to dar planety, która przygotowywała się na przyjście człowieka przez miliardy lat
Cywilizacja
Cywilizacja
pozwala nam korzystać z tego, co odkryli ludzie żyjący przed nami
Edukacja
Edukacja
daje człowiekowi wielką moc
Miłość
Miłość
jest najważniejsza

Na naszym fb znajdziesz aktualności ze szkoły.